RYS HISTORYCZNY

Szkoła została zorganizowana w roku 1908. Pierwszym nauczycielem był Jan Milarski. Do 1910 r. nauka odbywała się w wybudowanym z funduszy społecznych i państwowych budynku murowanym z jedną salą lekcyjną i mieszkaniem dla nauczyciela.
W okresie I wojny światowej zajęcia nie odbywały się w szkole. Wznowiono jej   działalność edukacyjną w roku 1922 i trwała nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej. W latach 1929-1939 Publiczna Szkoła Powszechna była szkołą zatrudniającą czterech nauczycieli uczących w czterech oddziałach i sześciu klasach. Nauka odbywała się w budynku macierzystym oraz trzech salach wynajętych u mieszkańców Szumska. Uczniowie chcący się uczyć w wyższych klasach musieli uczęszczać do szkoły w Rakowie.

Przez cały okres okupacji niemieckiej w budynku szkoły odbywały się zajęcia lekcyjne z programem nauczania narzuconym przez okupanta. Nauczyciele uczący wówczas w szkole prowadzili równocześnie tajne komplety z przedmiotów nie objętych programem niemieckim (język polski, historia, geografia).
Zajęcia w szkole wznowiono w roku 1946 w systemie czteroklasowym. Nauka odbywała się w jednej sali, ponieważ inne pomieszczenia zostały zniszczone.
W latach 1947-1949 szkoła była sześcioklasowa, a do klasy siódmej młodzież uczęszczała do Rakowa. Do klasy piątej i szóstej w Szumsku uczęszczali uczniowie z Zalesia i Rembowa.

Od roku 1950 szkoła była już siedmioklasowa, a do klasy piątej, szóstej i siódmej uczęszczały dzieci z Zalesia. Szkoła w Zalesiu była filialną. Szkoły objęte były jednym kierownikiem. Z powodu wyżu demograficznego (uczęszczało średnio 295 uczniów) nauka  odbywała się w budynku macierzystym, jak również w dawnych budynkach dworskich – jedna sala tzw. „gorzelnia” i jedna w  „budynku administracyjnym”. Nauka odbywała się na  dwie zmiany.
W wyniku reformy oświaty przeprowadzonej w roku 1961 szkoła staje się ośmioklasowa i w dalszym ciągu podlega jej czteroklasowa szkoła filialna w Zalesiu.

W roku 1970 rozpoczęto budowę domu nauczyciela, który oddano do użytku w 1971, w tym samym przystąpiono do budowy nowego budynku szkolnego. Budynek został oddany do użytku w roku szkolnym 1972/1973.
W roku szkolnym 1999/2000 została wprowadzona reforma oświaty na wyższym szczeblu. W wyniku zmian szkoła staje się sześcioklasowa. Szkoła w Rembowie zostaje zlikwidowana. Dzieci dowożone są z Rembowa, Lipin, Zalesia, Radostowa do tutejszej szkoły w Szumsku.