Blog

Rok wolontariatu

Dnia 16.02.2017 roku uczniowie klas IV-VI, którzy zadeklarowali chęć bycia wolontariuszami,  uczestniczyli w prelekcji pt. „Co to jest wolontariat”. 

W czasie spotkania społeczność szkolna miała okazję dowiedzieć się: czym jest wolontariat, na czym polega praca wolontariusza, jakie cechy powinien posiadać dobry wolontariusz oraz jakie są cele i założenia szkolnego klubu wolontariatu.

Wspólnie ustaliliśmy działania jakie będą podejmowane przez naszych wolontariuszy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. A od dziś nasze motto to: „Pomaganie jest fajne!”

Karolina Lewandowska.