Blog

Konkurs plastyczny pt. „Pomocna dłoń”

Na początku kwietniu Szkolny Klub Wolontariatu ogłosił wśród uczniów klas „0”-III konkurs plastyczny pt. „Pomocna dłoń”.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej: plakatu promującego wolontariat, zachęcającego do pomagania innym.
Celami konkursu było:

  • przybliżeniem uczniom idei wolontariatu,
  • popularyzowanie i wyjaśnianie roli, znaczenia wolontariatu,
  • kształtowanie u uczniów postawy wrażliwości na potrzeby ludzi chorych, cierpiących i potrzebujących,
  • zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności woluntarystycznej,
  • rozwijanie wyobraźni artystycznej wśród młodzieży.

W w/w konkursie wzięło udział 10 uczniów.  A zwycięzcami są:

I miejsce: Nikola Cisło klasa II.

II miejsce: Zuzanna Siwonia klasa III, Mateusz Wróbel klasa III.

III miejsce: Emilia Skuza klasa II.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach!

Karolina Lewandowska