Blog

Konkurs literacki pt. „Pomaganie jest fajne !”

Na początku kwietnia Szkolny Klub Wolontariatu ogłosił wśród uczniów klas IV-VI konkurs literacki pt. „Pomaganie jest fajne!”.

Zadaniem konkursowym było napisanie własnego utworu literackiego (wiersza, opowiadania, rozprawki, itp.) na temat pomagania innym ludziom.

Celami konkursu było:

  • rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
  • przybliżenie młodzieży idei wolontariatu rozumianego, jako pomoc drugiemu człowiekowi;
  • kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania czasu;
  • zachęcanie młodzieży do aktywnego włączenia się w wolontariat i akcje woluntarystyczne;
  • rozwijanie wyobraźni literackiej wśród dzieci.

W w/w konkursie wzięło udział 5 uczniów. Zwycięzcami są:

I miejsce: Martyna Siwonia, klasa V.

II miejsce: Natalia Łata, klasa V.

III miejsce: Lena Chodynko, klasa V.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach!

Karolina Lewandowska