Blog

„Maleńka miłość”

Dnia 21 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Szumku odbyło się spotkanie z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Wśród zaproszonych gości byli: pani Wójt Alina Siwonia, radni: pani Małgorzata Gołyska, pan Andrzej Banasik i pan Piotr Hara, a także rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie.

Uroczystość została rozpoczęta przez uczniów klasy „0”, którzy pod kierunkiem pani Grażyny Góral zaśpiewali piosenką o tematyce świątecznej.  Następnie uczniowie klasy I, III pod kierunkiem pani Karoliny Lewandowskie i pani Marii Kotwy zaprezentowali Jasełka pt. „Maleńka miłość”. Nad organizacją i sprawnym przebiegiem uroczystości czuwała także pani Dorota Pastuszyńska.
Po części artystycznej pani Wójt Alina Siwonia oraz pani Dyrektor Aneta StępieńBochenek złożyły wszystkim świąteczne życzenia. Następnie Harcerze z 5 Szumskiej Drużyny Harcerskiej przekazali na ręce pani Wójt „Betlejemskie Światło Pokoju”.
Zaproszeni goście zostali obdarowani pięknymi świątecznymi stroikami, które zostały wykonane przez panią Annę Szpak.
Miłą niespodziankę sprawili także Radni i Pani Wójt obdarowując naszych uczniów słodkimi świątecznymi prezentami.
Na koniec, aby tradycji stało się zadość wszyscy podzielili się opłatkiem składając sobie jak najlepsze życzenia świąteczne.

 Karolina Lewandowska.