Blog

Koło chemiczne „Młodzi odkrywcy”

Od początku II semestru w naszej szkole prowadzone jest koło chemiczne pod nazwą "Młodzi odkrywcy", którego opiekunem jest pani Joanna Celińska-nauczyciel chemii.

Zajęcia koła odbywają się raz na dwa tygodnie w piątek i trwają 1 godzinę lekcyjną. Uczestniczy w nich 6 uczniów klasy siódmej, zainteresowanych naukami ścisłymi.

Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczniów z właściwościami substancji chemicznych, które można znaleźć w każdej kuchni, poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń oraz uważną obserwację ich efektów. Zajęcia mają rozbudzić i rozwijać w uczniach pasję badawczą, zachęcić do nauki poprzez eksperymentowanie i zabawę, ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo. Uczniowie dzięki tym zajęciom mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy oraz okazję do odkrywania tajemnic naukowych. Podczas ostatnich spotkań uczniowie przeprowadzili doświadczenie z sokiem z czerwonej kapusty, który posłużył im  jako wskaźnik chemiczny przy wykrywaniu kwasów i zasad. Ponadto sprawdzali obecność wody w różnych substancjach, dowiedzieli się w jaki sposób można zmniejszyć napięcie powierzchniowe wody oraz jak w reakcji sody oczyszczonej z octem można otrzymać dwutlenek węgla.

 Prowadzone zajęcia cieszą się dużym powodzeniem, młodzież chętnie w nich uczestniczy. 

 J.Celińska